Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SEITSEMAN_MIESTA_engl

SEITSEMÄN MIESTÄ - TANGO THEATRE PERFORMANCE

Premiere at Louhisali Espoon kulttuurikeskus 2013

 

Performers: Martti Suosalo, Valtteri Raekallio, Benimino Borghi, Sakari Saikkonen, Ishamael Falke, Timo Hakkarainen, Tuomas Mikkola ja Pasi Laurén

Director and Screenplay: Elina Lajunen

Music: Duo Milla Viljamaa & Johanna Juhola

Visualisation: Saija Nojonen ja Elina Lajunen

Sound design: Johannes Laiho

Lights: Saija Nojonen

Goreography: Työryhmä 

Production: Työryhmä Nukkehallitus ja Nukketeatterikeskus Poiju. 

seitsemanmiesta.jpg