Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ValotON - Emma Salokoski

Keikkojen päivitys tänne

Back to All Events

ValotON - Emma Salokoski

ValotON
on Seinäjoella ensimmäistä kertaa järjestettävä valotapahtuma, jonka sisältönä on valotaidetta, audiovisuaalinen teos, työpaja, esityksiä sekä navetan viereiseen kerrostaloon toteutettava Valolinna-yhteisötaideteos. Illan päättää Emma Salokoski & Johanna Juhola -duon konsertti.

klo 17:00 – 21:00

Kalevan navetta, Nyykoolinkatu 7, Seinäjoki